Now Available! Creo 10.0

Now Available! Creo 10.0

  Creo Parametric โปรแกรมออกแบบ 2D CAD, 3D CAD, Assembly, Drawing ซึ่งเป็นพื้นฐานทั่วไปของโปรแกรมออกแบบสามมิติแล้ว นอกเหนือจากนั้นยังมีเทคโนโลยีที่มีความสามารถที่ช่วยในการออกแบบสามมิติได้ดีและทำให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วยเทคโนโลยี (Additive Manufacturing), Internet of Things (IoT), Model-Based Definition (MBD) และ Augmented Reality (AR) ทำให้ออกแบบได้รวดเร็วและฉลาดยิ่งขึ้น

Creo 10.0 ได้ปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตเพื่อช่วยให้การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้นเร็วขึ้น ความสามารถใหม่รวมถึงเครื่องมือที่ได้รับการปรับปรุงการ UI หลายอย่างสำหรับเครื่องมือ Sketcher และอีกมากมาย! ทำให้ Creo ใช้งานง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 ................................................................................................................................................................................

New in Creo 10.0

ในการออกแบบผลิตภัณฑ์มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาดังนั้นซอฟต์แวร์ CAD ที่ใช้งานควรจะมีนวัตกรรมที่ก้าวล้ำในด้านการออกแบบด้วยใน Creo 10.0 จะช่วยให้ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ล้ำสมัยได้ดีและเร็วขึ้นกว่าเดิม

 

Generative Design

Creo Generative Topology Optimization เป็นนวัตกรรมใหม่ของการออกแบบช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการพัฒนาด้วยการออกแบบที่มีคุณภาพสูงด้วยต้นทุนที่ต่ำ

Real Time Simulation

การจำลองการไหลแบบเรียลไทม์ โปรแกรม Creo สร้างขึ้นมาโดยเฉพาะสำหรับนักออกแบบผลิตภัณฑ์ทำให้ความสามารถในการจำลองการไหลได้แม่นยำเพื่อนำไปปรับปรุงในเรื่องของการออกแบบและเพื่อเพิ่มผลผลิต

 

Multibody Design

ในการออกแบบร่วมของชิ้นงานสามมิติ(จากแคดไฟล์ต่างค่าย) แบบ multibody จะช่วยให้เห็นภาพรวมในการออกแบบและสามารถปรับปรุงและแก้ไขชิ้นงานสามมิติได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น

 

Additive Manufacturing and CAM

Creo มีการปรับปรุงคุณสมบัติของ Creo Additive Manufacturing Extension เพิ่มความสามารถใหม่ในการผลิตด้านงานซีเอ็นซี (CAM) รวมถึงเครื่อง Swiss Type ด้วย

 

 

 สมาชิกเข้าสู่ระบบ

ค้นหาบทความ